top of page

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

Book_Demetzos.jpg

Το βιβλίο «Φαρμακευτική Νανονοτεχνολογία» του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δεμέτζου από τις Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε, 2014,αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό σύγγραμμα, απαραίτητο εφόδιο για κάθε επαγγελματία του ιατροφαρμακευτικού κλάδου αλλά και για κάθε νέο ερευνητή των φαρμακευτικών επιστημών. Οι Φαρμακευτικές επιστήμες στα πλαίσια του τεχνολογικών εξελίξεων, έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των προϊόντων νανοτεχνολογίας, αλλά και την κατανόηση της συμπεριφοράς των νέων υλικών. Η παρούσα έκδοση αφενός επιδιώκει με συστηματικό και μεθοδολογικά τεκμηριωμένο τρόπο να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα των νανοσυστημάτων και όλες τις νέες εξελίξεις στον τομέα της φαρμακευτικής νανοτεχνολογίας, αφετέρου δε, να έχει ένα χρηστικό χαρακτήρα για τους εκπαιδευόμενους και νέους ερευνητές που θα θελήσουν να βρουν εντός της συγκεκριμένες προτάσεις και να τις εφαρμόσουν στην ερευνητική πράξη. Ωστόσο, όπως κάθε τεχνολογία αιχμής, έτσι και η νανοτεχνολογία θέτει κρίσιμα ηθικά και νομικά διλήμματα λόγω της πληθώρας των εφαρμογών της. Η μελέτη του ρυθμιστικού πλαισίου και των συνεπειών από τη χρήση ή κατάχρησή της, θα συμβάλλει αποφασιστικά στη μελλοντική αξιοπιστία των μεθόδων της. Το βιβλίο του Καθηγητή Κ. Δεμέτζου επιτυγχάνει να εξοικειώσει τον αναγνώστη με το δίκαιο και τη δεοντολογία χρήσης της νανοτεχνολογίας στον τομέα της Φαρμακευτικής καθιστώντας την ηθική, την αριστεία και την υψηλή ποιότητα ως οδηγούς κάθε μελλοντικής έρευνας. Η συγκεκριμένη έκδοση βραβεύτηκε από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Βιοϋλικών ως εξαιρετική και μοναδική στην ελληνική βιβλιογραφία. Η απονομή πραγματοποιήθηκε, κατά τις εργασίες του 10ου Επετειακού Επιστημονικού Συνεδρίου της ΕΕΒ (26- 28 Νοεμβρίου 2015) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ). Το βιβλίο προτείνεται ως διδακτικό σύγγραμμα στα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία της χώρας μας.

C._DEMETZOS_ENGLISH_BOOK_FLYER_1-page-001.jpg

Μια καινούργια επιστημονική έκδοση  που φέρει την υπογραφή του Καθηγητή  Κων/νου Δεμέτζου κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες από τoν εκδοτικό οίκο  Springer. Το βιβλίο θεωρείται μοναδικό στην παγκόσμια βιβλιογραφία γιατί είναι το μοναδικό που παρέχει μια νέα προσέγγιση στη κατανόηση βιο-εμπνευσμένων συστημάτων νανοτεχνολογίας  για φαρμακευτικές εφαρμογές  συσχετίζοντας τις φυσικοχημικές , βιοφυσικές και θερμοδυναμικές τους συμπεριφορές  με  εκείνες ενός ζωντανού οργανισμού. Η συγκεκριμένη έκδοση δεν ήρθε μόνο για να εξηγήσει  τις θεμελιώδεις πτυχές της νανοτεχνολογίας , αλλά για να γεμίσει  το κενό μεταξύ των βιο-εμπνευσμένων συστημάτων νανοτεχνολογίας και της λειτουργικότητας των ζωντανών οργανισμών, εισάγοντας  νέες  ιδέες  για τη φυσικοχημική, βιοφυσική και θερμοδυναμική τους συμπεριφορά. Απευθύνεται σε όλους όσοι ασχολούνται με τις πρόσφατες εξελίξεις στη φαρμακευτική και χωρίζεται σε τρία κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στις  φυσικοχημικές και θερμοδυναμικές ιδιότητες των νανοσυστημάτων που συσχετίζονται με εκείνες των κυττάρων και  στο δεύτερο παρουσιάζεται η  εφαρμογή της νανοτεχνολογίας στην απεικόνιση, στη διαγνωστική και στη  θεραπευτική. Το  τρίτο μέρος  επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την νανοτοξικότητα των νανοσυστημάτων καθώς και στο κανονιστικό πλαίσιο που  τα περιβάλλει.  Στο βιβλίο προτείνεται επίσης, η χρήση της γνώσης της βιοφυσικής, θερμοδυναμικής  και της  νανοτεχνολογίας ως  αναδυόμενων  εργαλείων παραγωγής νέων φαρμάκων, όταν προσεγγίζονται  μέσα σε ένα σωστό πλαίσιο ρυθμιστικών ορίων.

ekdoseis.jpg

Εμπλουτίζεται η επιστημονική βιβλιογραφία του φαρμακευτικού κλάδου με τρία καινούργια βιβλία που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Παρισιάνου. Η επιστημονική επιμέλεια, αλλά και οι μεταφράσεις ανήκουν στον πρόεδρο της ΕΦΕ, Καθ. Δεμέτζο και στην ομάδα του. Πρόκειται για τρία διεθνή βιβλία που διδάσκονται και χρησιμοποιούνται από επιστήμονες υγείας και κυρίως από φαρμακοποιούς στο εξωτερικό. "Φυσική φαρμακευτική,", "Χημική Θερμοδυναμική με μια ματιά", "Φαρμακευτική τεχνολογία. Μεταφορά και στοχευμένη δράση φαρμάκων", είναι οι τίτλοι των βιβλίων. Σε αυτά προστίθεται και η μονογραφία του Καθηγητή, με τίτλο: "Φαρμακευτική Νανοτεχνολογία. Βασικές αρχές και πρακτικές εφαρμογές", η οποία μόλις μέσα σε ένα χρόνο κυκλοφορίας έχει ξεπεράσει τη διάθεση των χιλίων αντιτύπων και προχωρά προς την δεύτερη έκδοσή της. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βιβλία διατίθενται δωρεάν σε φοιτητές όχι μόνο των φαρμακευτικών σχολών της Ελλάδας αλλά σε Πολυτεχνεία και σε Σχολές επιστήμης υλικών.

a8c462ef-e3ea-4863-a85f-178229ae4faa.jpg

Το βιβλίο «Αντιμετωπίζοντας τις αλληλεπιδράσεις του φαρμάκου» δεν έρχεται απλά και μόνον να προστεθεί στον όγκο της σχετικής διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, αλλά -καινοτομώντας- να προσφέρει τη γνώση με έναν πολύ χρηστικό, σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο. Συνιστά ένα πραγματικά πρωτοποριακό βοήθημα, εργαλείο στην καθημερινή επαγγελματική και επιστημονική πρακτική της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. (. . .) Ουσιαστικά, δεν διευκολύνει απλά τη λήψη της θεραπευτικής απόφασης, αλλά -στην κυριολεξία- την υπαγορεύει. (. . .) Ενώ η περιγραφή της αλληλεπίδρασης δίνεται συνοπτικά και με τη βοήθεια οπτικοποιημένων πληροφοριών (με τη μορφή εικονιδίων), το βάρος πέφτει στην αντιμετώπιση (πρόβλεψη, αποφυγή, διαχείριση) από τον επιστήμονα της υγείας, γιατρό και φαρμακοποιό, των 600 σημαντικότερων αλληλεπιδράσεων φαρμακευτικών ουσιών. 

cover.jpg

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Καθ.Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ και Β΄αντιπροέδρου της ΕΦΕ, Ελένης Σκαλτσά με τίτλο:Ιστορία της Φαρμακευτικής, που έίναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο σύγγραμμα περιγράφεται η εξελικτική πορεία των φαρμάκων από αρχαιοτάτων χρόνων έως σήμερα. 
Ο άξονας επί του οποίου σταδιακά διαμορφώνεται η Ιστορία της Φαρμακευτικής ακολουθεί τις εξής περίοδους:
1.Θρησκευτική περίοδος:
α) Φαρμ/κή πρωτογόνων β) Αρχαίων ανατολικών λαών
2.Φιλοσοφική περίοδος: 
α) Τα φάρμακα στην αρχαία Ελλάδα, β) η διάδοση και η εξέλιξή τους στην Ρωμαϊκή εποχή γ) στο Βυζάντιο 
3.Πειραματική περίοδος: 
α) Φαρμ/κή Αράβων β) Αλχημιστές γ) Ιατροχημικοί δ) φάρμακα που εισήχθησαν στην Ευρώπη από τους Θαλασσοπόρους ε) η νοσοκομειακή Φαρμ/κή από την εποχή των Αράβων μέχρι και τον 18ο αιώνα
4.Επιστημονική περίοδος (19ος αιώνας -σήμερα):
Αναφέρεται η απομόνωση φαρμακευτικών ουσιών από φυτά, η ανάπτυξη της συνθετικής Φαρμακευτικής Χημείας (πχ. συνθετικά αναλγητικά, αντιισταμινικά, χρωστικές κλπ), η βιομηχανική παραγωγή φαρμάκων. Επίσης περιγράφεται η ανακάλυψη των αντιβιοτικών, αντικαρκινικών (φυσικών, ημισυνθετικών, συνθετικών), ορμονών, ενζύμων, βιταμινών. Αναφέρονται οι φαρμακευτικές πρωτεϊνες και τα μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία εισήχθηκαν ευρέως στην θεραπευτική τις τελευταίες δύο δεκαετίες
Επίσης περιγράφονται συνοπτικά τα σημαντικά επιτεύγματα και συναφών επιστημών, όπως Βιολογίας, Χημείας κ.ά., τα οποία επηρέασαν την εξέλιξη της Φαρμακευτικής επιστήμης
Ακόμη στο σύγγραμμα αναφέρονται οι επίσημες και ανεπίσημες Φαρμακοποιίες του Ελληνικού Κράτους και επισημαίνονται οι αλλαγές σε κάθε έκδοση με βάση την εξέλιξη της Φαρμακευτικής επιστήμης.
Γίνεται εκτενής αναφορά των φυτικών φαρμάκων, των οποίων έχει καταρτιστεί η μονογραφία στην Ευρωπαϊκή Φαρμακοποία με βάση την παραδοσιακή χρήση τους. Σύγκριση με τα ιστορικά & εθνοφαρμακολογικά δεδομένα για τα φυτά αυτά
Γίνεται αναφορά στην ίδρυση των Φαρμακευτικών Σχολών και ιδιαιτέρως του ΕΚΠΑ, που ήταν η πρώτη που ιδρύθηκε και στις αλλαγές του προγράμματος σπουδών
Τέλος αναφέρεται η ίδρυση των πρώτων φαρμακείων στην Ελλάδα (18ος αιώνας-νήσοι Ιονίου, 19ος, Βαλκανικοί πόλεμοι- ηπειρωτική Ελλάδα, νήσοι Αιγαίου).

Σκαλτσά, Ε., 2015. Ιστορία της φαρμακευτικής. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

bottom of page