ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εκπαιδευτικές Ημερίδες για Φαρμακοποιούς σε 7 Πόλεις της Ελλάδος

15η Health Expo

No upcoming event!

Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)

Η Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC), Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης - Αξιολόγησης Κινδύνου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), κατά τη σύνοδο του Ιανουαρίου (11-14 του μήνα), ενέκρινε μια «Στρατηγική για τη μέτρηση του αντίκτυπου των δράσεων φαρμακοεπαγρύπνησης». Η νέα στρατηγική στηρίζεται στη λεπτομερή συλλογή δεδομένων, στοιχείων και γνώσεων, καθώς και στην αξιολόγηση συγκεκριμένων μέτρων και διαδικασιών με στόχο την εξασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των φαρμάκων από τους ασθενείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η μέτρηση του αντίκτυπου είναι ζωτικής σημασίας, γιατί αξιολογεί το αν τα μέτρα που λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων του φαρμάκου είναι αποτελεσματικά. Η μέτρηση του αντίκτυπου των δράσεων φαρμακοεπαγρύπνησης επιτρέπει επίσης στις ρυθμιστικές αρχές να καθορίζουν ποιες από αυτές είναι πιο επιτυχημένες και έτσι να προωθούν τις καλύτερες τακτικές. Η συγκεκριμένη στρατηγική θα εστιάσει σε τέσσερις τομείς: στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων ελαχιστοποίησης του κινδύνου για συγκεκριμένα προϊόντα, στη μέτρηση της επίδρασης συγκεκριμένων διαδικασιών φαρμακοεπαγρύπνησης (π.χ. αυθόρμητες αναφορές ύποπτων ανεπιθύμητων ενεργειών), στην έρευνα για τη διασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχής των βασικών παραγόντων (π.χ. ασθενείς, επαγγελματίες του τομέα της υγείας), και στην περαιτέρω βελτίωση των μεθοδολογιών για να προσδιοριστεί η επίδραση των δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης στη δημόσια υγεία.

ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)

ΦΙΛΟΙ ΕΦΕ - ΧΟΡΗΓΟΙ
efe sponsors2

 

Go to top