Η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία (ΕΦΕ) χορηγεί κάθε χρόνο (κατόπιν σχετικής προκήρυξης) μια υποτροφία σε φαρμακοποιό - μέλος της ΕΦΕ και υποψήφιο διδάκτορα στην εφαρμοσμένη Φαρμακευτική Τεχνολογία με τίτλο:

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ

Η τριμελής Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων Υποτρόφων Ε.Φ.Ε. (ΕΕΥΥ/ΕΦΕ) αποφάσισε ομόφωνα η υποτροφία, ύψους 1000 ευρώ, για το έτος 2016-2017 να δοθεί στην υποψήφια Διδάκτορα, Κωνσταντίνα Σουλελέ, η οποία πληροί τα κριτήρια επιλογής, που είναι η συμβατότητα του επιστημονικού αντικειμένου του υποψηφίου με το αντικείμενο της προκηρυχθείσας υποτροφίας, η ποιότητα και η συνολική ποσότητα του επιστημονικού έργου του.

ΦΙΛΟΙ ΕΦΕ - ΧΟΡΗΓΟΙ

efe sponsors

Go to top